כללי 

  1. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
  2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים (להלן: “החנות“).
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין “אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ” , לכל דבר ועניין, לכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
  5. “אריאל יחזקאל יזמות והזחקות בע”מ” מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך לרכוש מוצר

בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
   2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב”אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ” או בצדדים  שלישיים כלשהם.
   3. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ” או מי מטעמה.
   4. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר “אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ”
   5. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
   6. אם טרם הגיע המכולה לשטח ישראל ולא ניתן לספק את המוצרים.

אודות המכירה והמוצרים:

  1. “אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ” מאפשרת לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה ובמחירים אטרקטיבים, וניתנת אחריות מלאה בת שנה אחת.
  2. ניתן לקבל פרטים אודות כל מוצר באתר או ליצור קשר עם החנות בטלפון או במייל.
  3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את המוצר המבוקש ולאחר מכן ללחוץ על “הוסף לסל”. לאחר אימות הפרטים כמשתמש רשום יש להזין נתונים אישיים כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
   מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע אריאל יחזקאל יזמותוהחזקות בע”מ” בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה במייל או/ו בטלפון תוך שלושה ימי עסקים.
   חשוב להבהיר, הרשמה ל” אריאל יחזקאל ימזות והחזקות בע”מ” מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות “אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ”, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ” אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ”.

ביטול והחזרת רכישות:

 1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד  14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני או בטלפון המפורסם באתר – ישירות אל החנות.
  לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה
 2. חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – , (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים “אריאל יחזקאל יזמות והחזקות בע”מ ” או בעליו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי.
 3. סכום הזיכוי המקסימלי יהיה הזיכוי אותו שולם עבור המוצר,החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי בגין נזק עקיף בגין איחור,טעות במוצר,אובדן זמן וכו
  אם בחר הצרכן להחזיר את המוצר באמצעות שליח של החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח.
 4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח
  מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.
 6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש
  החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 1. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר    להשתמש באתר באופן תקין
 3. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין
 4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 5. הודעה על ביטול העיסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 6. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. כידוע, מלאי המוצרים משתנה באופן תדיר ועל כן זמינותו תלויה ביחידות המוצעות במלאי ואין בטעות ברישום להביא לכדי טענה להטעיה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון
 7. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

שיטת המכירה בחנות:

 1. מכירה רגילה – מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש.
  הגולש בוחר מוצר ממגוון המוצרים ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות האתר (מומלץ לעיין בפרטי המוצר בטרם ביצוע הקנייה(
  ניתן לרכוש את המוצרים  24 שעות ביממה.

אספקת והובלת המוצרים:

 1. שימו לב! באחריות הלקוח לבדוק התאמת המוצר ושלמותו להזמנתו לפני התקנתו, לא יתקבלו שום תלונות  לגבי התאמת המוצר/הצבע/הגודל/החלוקה וכו’ לאחר ההתקנה
 2.  יש לבדוק שלמות המוצר בקבלתו ובמידה של בעיה להודיע לנו מיידית באמצעות פקס ו/או דואר אלקטרוני.
 3. . החנות תדאג לספק את המוצר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא אם צויין אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיסי האשראי.
 4. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 5. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום
  ונזקי טבע.
 6. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 7. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח
 9. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
  עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח:

 1. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
 3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
  לקוח אשר לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו בחבילה והמוצר יחזור לחנות, יחוייב שוב בדמי המשלוח כדי שהחבילה תישלח שוב.

כללים נוספים:

 1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי
  מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 3. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 4. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
 5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת. הלקוח מתחייב לקרוא את הוראות השימוש בטרם ישתמש במוצר. שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש אסורה.
 6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
 7. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  שירות לקוחות:

  1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החנות.
  2. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.